Priser for personale


Kokk m fagbrev 370 kr pr time + (25%)

Etter 9 timer 420 kr pr time + (25%)
Etter 12 timer 640 kr pr time + (25%)Kjøkkenhjelp 320 kr pr time + (25%)

Etter 9 timer 380 kr pr time + (25%)
Etter 12 timer 540 kr pr time + (25%)Hovmester 330 kr pr time + (25%)

Etter 9 timer 400 kr pr time + (25%)
Etter 12 timer 550 kr pr time + (25%)Servitør 280 kr pr time + (25%)

Etter 9 timer 350 kr pr time + (25%)
Etter 12 timer 500 kr pr time + (25%)


Ved lengre oppdrag gjelder egne avtalte priser.
Når det er hensiktsmessig vil vi lage egen skiftplan for dagen deres.